Stoliki Przyszłości

Zachęcamy mieszkańców Krakowa do współpracy w zakresie organizacji mikrowydarzeń, tzw. Stolików Przyszłości, podczas których będziemy tworzyć scenariusze przyszłości miasta w kontekście kryzysu klimatycznego. 

W oparciu o wiedzę zebraną w 2019 r. będziemy w 2020 r. realizować kolejne przedsięwzięcia, które zaprowadzą nas finalnie do wspólnego celu: Krakowa neutralnego klimatycznie, w którym mimo zmian klimatu dobrze się pracuje, mieszka i żyje. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem „mapy problemu emisyjności miasta” – szczegółowego opracowania dotychczas zebranej wiedzy o uwarunkowaniach, barierach i szansach rozwoju miasta w kontekście emisyjności. To, czego jeszcze potrzebujemy, to Waszego spojrzenia na przyszłość Krakowa.

Proponujemy mieszkańcom organizację mikrowydarzeń (czas trwania: 1-2 godziny) między 3 a 6 grudnia br. tj. od wtorku do piątku (godziny dowolne, dostosowane do indywidualnych możliwości). 

Razem możemy zdziałać więcej!

Reprezentujecie instytucje, stowarzyszenia, fundacje, koła naukowe – społeczności które swoją aktywnością obejmują szeroki wachlarz działań i twórczej refleksji dotyczącej ochrony środowiska, edukacji, architektury, urbanistyki i innych. To Wy macie najlepszą wiedzę dotyczącą możliwych, praktycznych konsekwencji wyzwań, przed którymi staje miasto!
Organizatorzy zapewniają początkowy wkład merytoryczny oraz proponowany sposób tworzenia scenariuszy, a Wy gotową do twórczych rozmów ekipę (kilku-kilkunastu uczestników) i miejsce, aby rozmowy te mogły zaistnieć.

Formuła Stolików Przyszłości polega na przeprowadzeniu dyskusji i zanotowaniu wniosków/spostrzeżeń i skojarzeń uczestników na dużym arkuszu papieru. Ostateczna forma mikrowydarzenia zależy jednak od Was – być może macie inny pomysł na to, by jeszcze bardziej zaktywizować uczestników spotkania .

Które kwestie przyszłości miasta chcecie przedyskutować ze swoimi drużynami?

Wyzwania/tematy, które prawdopodobnie w najbliższych dekadach będą stanowić duże wyzwanie dla Krakowa: 

 1. Starzenie się mieszkańców – piramida płci i wieku, prognozy do 2050 r.;
 2. Miejska wyspa ciepła – życie w gorącym mieście;
 3. Komunikacja/mobilność w mieście przyszłości;
 4. Technologie dla klimatu;
 5. Jedzenie i inna konsumpcja;
 6. Przestrzeń miasta – zieleń i budynki.

Zapytacie pewnie:
A jaka w tym dla nas korzyść?

 1. Dla organizatorów i uczestników mamy przygotowane ekoupominki
 2. Stworzone przez Was scenariusze wniosą cenny wkład w tworzoną przez Pracownię Miejską bazę wiedzy o złożonym problemie emisyjności Krakowa – także z perspektywy kolejnych lat, dekad. Raport porządkujący powstałe scenariusze przyszłości zostanie Wam udostępniony –mamy nadzieję, że przyda się Wam w kolejnych działaniach. 
 3. Wasza organizacja/stowarzyszenie/instytucja będzie promowana w materiałach projektu (na stronie, portalach społecznościowych etc.) – z wybranymi osobami/organizacjami/instytucjami możemy nakręcić krótkie filmy (szczegóły do uzgodnienia).

Czy to właśnie Ty chcesz mieć swój Stolik Przyszłości?

W przypadku zainteresowania organizacją mikrowydarzenia w swoim otoczeniu i w przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z Bartłomiejem Bolczykiem (b.bolczyk@pracowniamiejska.pl) z informacjami takimi jak: 

 1. Temat przewodni  Waszego stolika, (z listy proponowanych powyżej)
 2. Przewidywana liczba uczestników i uczestniczek spotkania.
 3. Odpowiadający termin (między 3 a 6 grudnia 2019 roku).
 4. Miejsce organizacji mikrowydarzenia.

Na pewno będziemy Wam towarzyszyć. Odwiedzimy Każdy Stolik, aby go sfotografować i być częścią dyskusji. Postujcie dookoło wydarzenia z #StolikiPrzyszlosci oraz #ZeroemisyjnyKrakow, żebyśmy byli bardziej widoczni!

Czekamy na Was!