Podsumowanie warsztatu międzynarodowego „Zeroemisyjny Kraków – mapowanie systemów” |Aktualizacja|

Aktualizacja 13.12.2019
Poniżej dostępny jest raport z wydarzenia, do pobrania w formie pliku pdf.

Nazwa i termin wydarzenia

Warsztat otwierający współpracę międzynarodową „Deep Demonstration: Zeroemisyjny Kraków 2030 – mapowanie systemów”,
Kraków, 12-13 listopada 2019 r.

Uczestniczki i uczestnicy

Przedstawiciele i przedstawicielki: Urzędu Miasta Krakowa i spółek miejskich, Rady Miasta,  NGOs, krakowskich uczelni wyższych

(I dzień: około 50 osób; II dzień: około 30 osób – w drugim dniu warsztatu ze względów organizacyjnych uczestniczyła mniejsza liczba)

I dzień warsztatu, 12 listopada 2019 r.
CELE

 • zaprezentowanie działań Urzędu Miasta Krakowa w zakresie: gospodarki komunalnej, zieleni miejskiej, transportu publicznego oraz współpracy
  z mieszkańcami
 • zaprezentowanie doświadczeń i możliwej roli w projekcie tzw. Designerów (firm/instytucji wspierających proces): Democratic Society, Dark Matter Laboratories, Material Economics, Bankers Without Boundaries
 • podzielenie się wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi problemu emisyjności
  w mieście w kontekstach: zaangażowania mieszkańców, finansów
  i gospodarki, procesu podejmowania decyzji

II dzień warsztatu, 13 listopada 2019 r.
CELE

Pogłębione mapowanie problemu emisyjności miasta poprzez zidentyfikowanie kluczowych problemów, barier, szans oraz działań realizowanych w kategoriach:

 • administracja publiczna i 
 • regulacje,
 • budownictwo,
 • mobilność,
 • ogrzewanie,
 • odpady,
 • energia,
 • zaangażowanie społeczne,
 • zielona infrastruktura,
 • żywność oraz pozostała
 • konsumpcja

Prezentacje z warsztatów

Wyniki

W trakcie obydwu dni warsztatowych zebraliśmy ponad 300 uwag, komentarzy, opinii i pomysłów dotyczących systemu emisyjności miasta (baza powarsztatowa – mapowanie systemu). Dane te po przetłumaczeniu zostaną przekazane (29.11.2019 r.) do Dark Matters Lab i posłużą do przygotowania kolejnej wersji mapy systemu (pierwsza wersja mapy systemu emisyjności Krakowa w pdf).

Co dalej?

W oparciu o przekazaną bazę z wynikami z warsztatów  w styczniu 2020 r. Dark Matter Labs przygotuje kolejną wersję mapy systemu emisyjności Krakowa, którą będziemy dalej konsultować i uzupełniać (z udziałem uczestniczek i uczestników warsztatów i szerszej grupy osób). 

Przygotowanie mapy jak najpełniej obejmującej system emisyjności miasta pozwoli nam wszystkim na pogłębione zrozumienie problemu, a tym samym lepsze zaprojektowanie rozwiązań i eksperymentów, mających na celu skuteczne obniżenie emisji gazów cieplarnianych w mieście. Zaprojektowanie i  testowanie tych rozwiązań jest ważnym elementem procesu, który realizuje projekt “Zeroemisyjny Kraków”. Mapa będzie mogła być również wykorzystywana jako narzędzie edukacyjne, które prezentuje złożoność stojącego przed nami wyzwania osiągnięcia przez Kraków neutralności klimatycznej.