Spotkania

Podsumowanie warsztatu międzynarodowego „Zeroemisyjny Kraków – mapowanie systemów” |Aktualizacja|

Aktualizacja 13.12.2019 Poniżej dostępny jest raport z wydarzenia, do pobrania w formie pliku pdf. Nazwa i termin wydarzenia Warsztat otwierający współpracę międzynarodową „Deep Demonstration: Zeroemisyjny Kraków 2030 – mapowanie systemów”, Kraków, 12-13 listopada 2019 r. Uczestniczki i uczestnicy Przedstawiciele i przedstawicielki: Urzędu Miasta Krakowa i spółek miejskich, Rady Miasta,  NGOs, krakowskich uczelni wyższych (I dzień: około 50 osób; II dzień: około 30 osób – w drugim dniu warsztatu ze względów …

Podsumowanie warsztatu międzynarodowego „Zeroemisyjny Kraków – mapowanie systemów” |Aktualizacja| Read More »

Stoliki Przyszłości

Zachęcamy mieszkańców Krakowa do współpracy w zakresie organizacji mikrowydarzeń, tzw. Stolików Przyszłości, podczas których będziemy tworzyć scenariusze przyszłości miasta w kontekście kryzysu klimatycznego.  W oparciu o wiedzę zebraną w 2019 r. będziemy w 2020 r. realizować kolejne przedsięwzięcia, które zaprowadzą nas finalnie do wspólnego celu: Krakowa neutralnego klimatycznie, w którym mimo zmian klimatu dobrze się pracuje, mieszka i żyje. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem „mapy problemu emisyjności miasta” – szczegółowego …

Stoliki Przyszłości Read More »

Warsztat inicjujący projekt „Zeroemisyjny Kraków”

Piętnaście europejskich miast przystąpiło do programu Deep Demonstrations, stworzonego przez organizację Climate Kic oraz Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Program ten ma na celu skutecznie zaangażować szeroką gamę interesariuszy – samorządy, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, a przede wszystkim mieszkańców w proces tworzenia strategii zerowej emisji netto dla miast.  Kraków jest pierwszym polskim miastem, które podjęło wyzwanie dokonania głębokiej transformacji klimatycznej, czyli osiągnięcia …

Warsztat inicjujący projekt „Zeroemisyjny Kraków” Read More »