Harmonogram projektu

Dzieje się

Uczymy się

Jak wygląda obecna sytuacja? Jak działają systemy
i sektory miejskie?
Kto ma wpływ?
Kto może pomóc?
Gdzie występują problemy?
Jak je przezwyciężyć?

Myślimy

Jaki Kraków
chcemy mieć w 2030 r.?
Co musimy zrobić,
by tę wizję zrealizować?
Jak pokonać przeciwności?
Jak działać skutecznie?

Znajdujemy

Nowe pomysły i rozwiązania; Jak to można zrobić inaczej? Jak to można zrobić lepiej?

Planujemy

Jaka jest najskuteczniejsza droga, by osiągnąć sukces?

Zapraszamy

na spotkania,
warsztaty,
seminaria.

Krok po kroku